Günlük arapca

BİSMİHİ TEALA

هل تتكلم العربية (hel tetekellemü-l-arabiyyete?) Arapça konuşur musun?

نعم أتكلم (neam etekellemü)evet konuşuyorum

أتكلم العربية قليلا (etekellemü-l-arabiyyete kalilen)Arapçayı biraz konuşuyorum

لا لا أتكلم العربية(la,la etekellemü-l- arabiyyete)hayır,(veya) hayır konuşamıyorum

لا أتكلم ولكن أفهم (la etekellemü velakin efhemü)Konuşamam,ancak anlarım

هل تفهمون: (hel tefhemuune?) Anlıyormusunuz?

هل تفهمني (hel tefhemünii?)Beni anlıyormusun?

لا أفهمكم: (la efhemuküm)Sizi anlamıyorum

أفهم كل شئ (efhemü külle şey'in)Herşeyi anlıyorum

من فضلك تتكل فصيحا (min fadlike tetekellem fasiihan)Lütfen açık ve düzgün konuşun

تكرروا قولكم ما فهمت (tekerreruu kavleküm maa fehimtü)Sözünüzü tekrar edin,anlamadım

إن تتكلم فصيحا فأفهمكم (in tetekellem fasiihan fe efhemüküm)Eğer açık ve düzgün konuşursanız sizi anlarım

ما فهمت ماذا قلت (ma fehimtü maze kulte?)Anlamadım ne dedin?

ما معنى هذه العبارة (maa ma'na hazihi'l ibareti?)Bu sözcüğün anlamı nedir?

كيف تلفظوا هذ الكلام (keyfe telaffazuu haze-l kelami?)Bu sözcüğü nasıl telaffuz edersiniz?

أكتبه من فضلك (uktubhu min fadlik)Lütfen onu yaz

تصحوا بخطايانى (tasihhu bi hatayanii)Hatalarımı düzeltin


لا أفهم شيئا (la efhemü şey'en)Hiç bir şey anlamıyorum